Расписание консультаций на 2017-2018 учебный год

(Сулимова, 67)

№ п/п

ФИО

преподавателя

Аудитория

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

 

Бутовская Е.А.

№ 34

   

14.00-15.00

  
 

Бутырских Л.Б.

Мастерские

  

12.00-14.00

   
 

Верхошенцева Н.Г.

№ 27

  

14.00-15.00

   
 

Денисенко С.Г.

№ 12

14.00-15.00

 

14.00-15.00

   
 

Дубинина А.Х.

№ 23

   

14.00-15.00

  
 

Дубровина О.С.

№ 22

 

14.00-15.00

  

14.00-15.00

 
 

Исаков В.А.

№ 31

 

14.00-15.00

 

14.00-15.00

  
 

Истомина Е.А.

№40

 

13.00-14.00

    
 

Ковалева Е.В.

№ 29

14.00-15.00

     
 

Колисниченко Т.А.

№ 41

 

14.00-15.00

  

14.00-15.00

 
 

Кочкина Н.Н

№ 37

 

14.00-15.00

 

14.00-15.00

  
 

Курашов П.А.

Мастерские

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

 
 

Ласкаева И.С.

№ 39

  

13.00-14.00

   
 

Линиченко З.Н.

№ 38

   

14.00-15.00

  
 

Малева М.А.

№ 25

    

14.00-15.00

 
 

Матвеева Е.Г.

№ 43

   

14.00-15.00

  
 

Миллер Н.Л.

№ 28

14.00-15.00

   

14.00-15.00

 
 

Митина С.А

№ 36

14.00-15.00

  

14.00-15.00

  
 

Падалко И.В.

Спорт.

зал

  

15.00-16.00

   
 

Перминова В.Е.

№ 26

14.00-15.00

 

14.00-15.00

   
 

Порунова А.В.

№ 42

 

14.00-15.00

 

13.00-14.00

  
 

Савинов Н.А.

Мастерские

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

 
 

Середина В.В.

№ 25

 

14.00-15.00

14.00-15.00

   
 

Сыропятова О.С.

№ 33

    

14.45-15.45

 
 

Ющук О. В.

№ 44

 

14.00-15.00

14.00-15.00

  

11.20-12.20

 
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2017-2018 учебный год
        
Отечественная, 6      
№ п/пФ.И.О преподавателяаудиторияпонедельниквторниксредачетвергпятницасуббота
1Асадулина Л.Р205 14.00-15.00 14.00-15.00  
2Батыршина Ф.С.205  14.00-15.00 14.00-15.00 
3Берестова А.А.31114.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.00 
4Ивонина С.И21114.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.00 
5Головина Н.А20614.00-15.00    12.20-13.20
6Ческидова О.В.21014.00-15.00 14.00-15.00   
7Капельот В.С.307 14.00-15.00 14.00-15.00  
8Мурзина А.Р.201 14.00-15.0014.00-15.00   
9Смородина В.С.30314.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.00 
10Смородин С.Н.302 14.00-15.0014.00-15.00   
11Духнов А.М.10514.00-15.00   14.00-15.00 
12Петришина Ю.Н.105 14.00-15.00 14.00-15.00  
13Зеткин О.В.304  14.00-15.00 14.00-15.00 
14Ефименко М.В.30114.00-15.00 14.00-15.00   
15Билик Н.Л.202 14.00-15.00 14.00-15.00  
16Полунин В.В.106  14.00-15.00  12.20-13.20
17Юсупов Р.З.104 14.00-15.00 14.00-15.00  
18Козлов Н.А201   14.00-15.0014.00-15.00 
19Кузнецова Ю.С.30214.00-15.00    12.20-13.20
 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЬТАЦИЙ НА 2017-2018 УЧ.ГОД

Троицкий тракт 13

Преподаватель№ ауд.ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Пархоменко Н.М.

21С 15.00- 16.00ч

Григорьева Е.И

43С 15.00- 16.00ч
Дрязгов М.А41С 15.00- 16.00ч

Хайруллина А.Ф.

42С 15.00- 16.00ч
Булатов П.О.31С 15.00- 16.00ч

Романенко В.А.

14С 15.00- 16.00ч

Сыропятова О.С.

29С 15.00- 16.00ч
Ковалева Е.В.13С 15.00- 16.00ч-
Галкин А.Ю.спортзалс 15.00- 16.00чс 15.00- 16.00чс 13.00- 14.00ч.
Соловьева А.Г.28мс 15.00- 16.00ч
Михайлов С.Б.26мс 15.00- 16.00ч
Морозова З.А.28с 15.00- 16.00ч
Пархоменко И.Г.26мс 15.00- 16.00ч
Горшков А.В.29мс 15.00- 16.00ч
Ефимова Е.В.27мС 14.00- 16.00ч
Кибизов А.В.36с 15.00- 16.00ч

Сарсынбаев Д.Ю.

33с 15.00- 16.00ч
Калинина Е.О.32е 15.00- ' 16.00ч